× Почетна Оддалечени тимови Мобилност и клауд Вертикали Вести Вработување Контакт

DAX IMMO Support for Real-Estate Business

DAX IMMO  е систем за поддршка на бизнисот на компании кои се ориентирани кон пазарот со недвижнини. Овој систем нуди мобилност и флексибилност.